Föreläsningar och kunskapsträffar

Information av olika föreläsningar, ljudfiler, video, träffar, mm.

Psykolog/psykoterapeuten Anne Saari

Måndagen den 20/3 var vi ett 20-tal medlemmar som träffade psykolog/psykoterapeuten Anne Saari. Vi gjorde ett par korta meditationer och fick mycket att tänka på. Det var djupa och fina samtal.

Ljudfiler från föreläsning av Anne Saari

Del 1

Del 2

Del 3

Ljudfilerna måste laddas ner för att man ska kunna lyssna på dom.

Ljudfilerna av Anne Saari

Psykolog/psykoterapeuten Anne Saari

SOTA bröstcancer 26-27/10 2023 i Uppsala

SOTA står för ”State of the art” inom något gebit, i det här fallet bröstcancer. Alltså vad har hänt inom områdena epidemiologi, diagnostik, kirurgi, onkologi och omvårdnad.

Vad är SOTA?

Europa Donna en digital föreläsning om kost & cancer

Sista helgen i oktober fick jag som styrelsemedlem i Moa-Lina via ett stipendium från Bröstcancerförbundet möjlighet att delta i Europa Donnas paneuropeiska konferens 2023 i Zagreb.

Zagreb-rapporten

Europa Donna 2024

Kort sammanfattning av Europa Donnas digitala föreläsning kring kost & cancer den 20/2–2024

Läs mer om Zoom-mötet från olika länder i Europa

Populärvetenskapliga sammanställning

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och drabbar ca 8000 personer i Sverige varje år.

Läs mer om Populärvetenskapliga sammanställning via medföljande nedanstående dokument

Läs mer om Populärvetenskapliga sammanställning

Populärvetenskapliga sammanställning

Ladda ner
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem