Stödpersoner

För dig som nyss fått besked om eller behandlas för bröstcancer, finns vi stödpersoner i Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland.

Samtal med stödperson

För dig som nyss fått besked om eller behandlas för bröstcancer, finns vi stödpersoner i Bröstcancerföreningen Moa-Lina Östergötland. Vi är alla bröstcancer behandlade, med speciell utbildning för stödpersoner och vi har tystnadsplikt. Vi stödjer gärna dig i dina funderingar och delar med oss av våra egna erfarenheter.

Du kan ringa eller mejla vem som helst av oss, se nedanstående kontaktinfo;

Presentation av oss stödpersoner (för nerladdning i PDF uppdaterad 2024-05-23)

Närståendestödjare

Inom bröstcancerföreningen Moa-Lina finns även närståendestödjare för dig som är partner, barn, syskon, förälder, vän eller arbetskamrat till den som fått en bröstcancerdiagnos. Närståendestödjare är en person vars livskamrater har drabbats av bröstcancer och som känt att han vill vara ett stöd för andra. Han har genomgått en utbildning liknande den som de ordinarie stödpersoner genomgår och har också moralisk tystnadsplikt.

Carl Gustav Pettersson, född 1968, 0121-107 09 / 070-576 98 31

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem